Selecteer een pagina

Over Bureau Leeflang

Bureau Leeflang is gespecialiseerd in arbeidsmobiliteit. Wij zijn succesvol in het actief en pragmatisch begeleiden van medewerkers in een outplacement-, loopbaan-, of re-integratietraject met als voornaamste doel de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten en samen een nieuwe baan te vinden. 

We hebben ruime werkervaring in het vakgebied, hebben kennis van de wet- en regelgeving, hebben een netwerk aan werkgevers, kennen de arbeidsmarkt en zijn altijd in staat om mensen te enthousiasmeren, motiveren en indien nodig ook te confronteren. Wij staan voor beweging en energie! 

Bureau Leeflang is opgericht door Manon Leeflang-Pusters. Zij werkt sinds 1998 in de commerciële arbeidsbemiddeling en re-integratie met name binnen de non profit sector, overheidsinstanties en gemeenten. Na de universiteit is zij actief geworden in het coachen, trainen en bemiddelen van cliënten binnen outplacement-, loopbaan-, en re-integratietrajecten in diverse disciplines. Zij is gecertificeerd loopbaancoach (GITP), JOBS trainer (TNO arbeid) en heeft zich geschoold in casemanagement. 

Naast Bureau Leeflang is zij actief als trainer/coach van ouders met een hooggevoelig kind en een sterke wil. Leeflang & Gelukkig is een apart label binnen Bureau Leeflang, www.leeflangengelukkig.nu

Het dagelijkse motto van Manon:
Mijn motto ‘versnellen door te vertragen’ werpt nogal eens vragen op. Hoe kun je nu vooruit komen als je een stap terug doet? Mijn overtuiging is dat als je als persoon naar jezelf wilt kijken, gedachtes of gewoontes durft te doorbreken en positieve aandacht besteedt aan de mogelijkheden en de kwaliteiten die je wel hebt, je beter in staat bent om belemmerende overtuigingen los te laten en de kansen te grijpen die vaak gewoon voor het oprapen liggen. Mijn kracht is om dit proces bij een persoon aan te wakkeren, de stappen die men dient te zetten concreet te maken, doelen te bepalen en samen naar resultaat toe te werken.

 

 

 

 

Onze dienstverlening

Coördinator Mobiliteit 

Binnen organisaties kan er op diverse manieren beweging ontstaan:   

Medewerkers raken boventallig en krijgen een loopbaantraject aangeboden. Dit kan vanuit de organisatie zelf opgepakt worden of door middel van het inhuren van externe partners. In dit proces is het belangrijk als coördinator te fungeren als eerste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn of haar leidinggevende, maar ook als sparringpartner voor HR en de arbeidsjurist, als accountmanager voor de externe loopbaanbegeleiders, als prestatieverklaarder op het gebied van contracten en directie en als netwerker binnen andere samenwerkende organisaties.   

Medewerkers willen een APK op hun loopbaan, omdat zij zich bijvoorbeeld het volgende afvragen: Ben ik nog tevreden met het werk wat ik doe, blijft mijn werk de komende 5 jaar bestaan of verandert er iets, kan ik tijdelijk binnen de organisatie op een andere afdeling werken, zijn er nog andere mogelijkheden voor mij op de externe arbeidsmarkt of welke opleiding kan ik doen om mezelf te ontwikkelen.  

Medewerkers gaan uit dienst en vragen een uitkering aan. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als een organisatie eigen risicodrager is voor de WW bestaat de verplichting om ex-medewerkers te helpen met het vinden van ander werk. 

Bureau Leeflang begeleidt deze mobiliteitsprocessen door inzet van een Coördinator Mobiliteit. 

 

Outplacement en loopbaanadvies

Op enig punt in een carrière kan er behoefte zijn aan het opnieuw in kaart brengen van competenties, het inventariseren van mogelijkheden binnen of buiten de organisatie of het actief solliciteren naar een andere baan. Wij ondersteunen de medewerker in dit proces. Dit doen we zowel voor bedrijven als voor particulieren. De hulp varieert van persoonlijke 1 op 1 gesprekken, het geven van een groepsgewijze sollicitatietraining of het verzorgen van een geheel traject.

 

Re-integratie 2e spoortrajecten 

Als een zieke medewerker niet meer terug kan keren in zijn/haar oude functie bij de huidige werkgever dient er in het kader van de Wet verbetering Poortwachter een 2e spoortraject gericht op de externe arbeidsmarkt opgestart te worden. In dit traject begeleidt Bureau Leeflang de medewerker in het zoeken naar een andere baan. Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de medewerker in dit sollicitatieproces staat voorop. Met de opgestelde functiemogelijkhedenlijst en het arbeidsdeskundig rapport als leidraad focussen we op mogelijkheden, het in kaart brengen van je netwerk, ‘verborgen’ vacatures vinden en op een creatieve wijze jezelf aan de markt kenbaar maken. Uiteraard is persoonlijke aandacht en vertrouwen in dit proces cruciaal net als een goede samenwerking met alle ketenpartners zoals de werkgever, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige.

 

Het trainen en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar werk 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook personen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen in een reguliere werkomgeving. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor bemiddeling en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bureau Leeflang ondersteunt de gemeente in de functie van trainer, jobhunter of matchmaker.

Doel van het trainen van deze doelgroep is om een groepsdynamiek tot stand te brengen wat het lerend vermogen van elk individu vergroot waardoor mensen gaan bewegen. We zoomen actief in op het individu, geven feedback en durven te spiegelen. Het geloof in eigen kennis, kunde en mogelijkheden groeit waardoor de stap naar betaalde arbeid kleiner wordt. Er wordt vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de arbeidsmarkt waarop de match volgt.

 

 

 

Onze cliënten

Wij zijn een laagdrempelige organisatie. Ieder individu heeft mogelijkheden, ook als het vertrouwen om wat voor reden dan ook daarin (tijdelijk) weg is. Onze kracht zit in de connectie maken en het in kaart brengen van het niveau, de denkwijze en instelling van de persoon om zo voor ieder op maat een stappenplan te maken om van A naar B te komen. Dit doen we met elkaar!

Wat kenmerkt onze werkwijze?

 • Oprechte passie voor onze medemens en ons vakgebied
 • Een energieke en directe manier van contact maken met altijd ruimte voor een vleugje humor, laagdrempelig met respect voor elkaar
 • Doorzettingsvermogen en een duidelijk stappenplan om het beste en vooraf bepaalde resultaat te behalen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Motivatie- en confrontatie skills
 • Persoonlijke aandacht voor de cliënt
 • Open en transparante communicatie richting zowel de opdrachtgever als de cliënt
 • Een snelle reactietijd binnen 24 uur en een gedegen administratie
 • Een actief netwerk aan werkgevers en professionals

Jaar ervaring

%

Kwaliteit

Klanttevredenheid

Wat levert onze dienstverlening u op?

 • Een nieuwe baan, inzicht in kwaliteiten of een duidelijk loopbaanprofiel
 • Een correct UWV dossier
 • Goed werkgeverschap op het gebied van arbeidsmobiliteit
 • Beweging en zelfredzaamheid bij uitkeringsgerechtigden of medewerkers
 • Een duidelijke verslaglegging zonder verrassingen
 • Kortom, tevreden medewerkers en opdrachtgevers!

Behoefte aan ’n gesprek?

Persoonlijk contact zegt zoveel meer dan woorden alleen. Ik kom graag kennismaken op locatie of nodig je met veel plezier uit in mijn coachpraktijk op de van der Lindenlaan 8 te Hilversum.